CAMPANIA DE VARA 2018

Campania s-a incheiat la data de 30 Septembrie.

HOME | Campanii | Campania de vara 2018

FELICITARI!

Castigatorul campaniei de vara 2018

Campania „VARA ASTA TOATE DRUMURILE DUC IN ITALIA!” s-a incheiat in data de 30 Septembrie 2018.

Castigatorul Campaniei de Vara 2018 – ”VARA ASTA TOATE DRUMURILE DUC IN ITALIA!” este domnul Dinescu Marian din localitatea Constanta, judetul Constanta.

VARA ACEASTA TOATE DRUMURILE DUC IN ITALIA!

CAMPANIA S-A INCHEIAT LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

Vezi mai jos istoricul campaniei.

Campania incepe in data de 2 iulie si se incheie la 30 septembrie 2018
in restaurantele si cafenelele Aeroportului Internațional „Henri Coanda” din Bucuresti.
Cheltuind minim 100 de lei în cafenelele și restaurantele din Aeroportul International „Henri Coanda”
veti primi un card razuibil si puteti castiga unul dintre următoarele premii:

200 de seturi de calatorii, 100 de difuzoare portabile, 200 de banci electrice, 3 x Italia City Breaks, 1 x FIAT 500C 60th Anniversary Edition.

Pentru a castiga premiul cel mare, un FIAT 500C 60th Anniversary, completati datele dvs. pe spatele cardului razuibil si plasati-l in una din urnele aflate in locatii.

Extragerea va avea loc în septembrie 2018, iar castigatorii vor fi contactati personal prin telefon, e-mail și anuntati oficial si pe site-ul nostru.
www.happyairport.ro

Regulamentul de campanie este afisat in locatiile participante si poate fi gasit si pe site-ul: www.happyairport.ro

Campania nu se cumuleaza cu alte promotii si campanii in desfasurare si nu este valabila pentru achizitionarea produselor din tutun.
Premii pot fi revendicate din oricare din locatiile participante.

Campania de vara 2018

„VARA ACEASTA TOATE DRUMURILE DUC IN ITALIA!”

Citeste regulamentul oficial al campaniei „Vara aceasta toate drumurile duc in Italia!”

Rules of the "THIS SUMMER ALL ROADS LEAD TO ITALY!" campaign
Perioada campaniei: 02.06.2018 – 30.09.2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala Vacanta ta incepe aici(„Campania”) este organizata de [DNATA CATERING SRL, cu sediul in Calea Bucurestilor nr. 224R, C.P. 70000, Oras Otopeni, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/1077/2001, cod unic de inregistrare RO4339914, adresa e-mail [email protected], reprezentanta legal de Director General Adjunct ŢONEA ŞTEFAN-RĂZVAN, numita in prezentul regulament “Organizatorul”]

Campania este organizata cu sprijinulAUTO ITALIA IMPEX SRL, cu sediul in Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 102, sectorul 6, cod unic de inregistrare 3786213, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9213/1993, adresa e-mail [email protected], nr. telefon/fax [●] (in continuare “Auto Italia”).

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”), este finala si obligatorie pentru Participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in 24 de ore de la data publicarii. Modificările Regulamentului nu sunt retroactive.

Participarea la Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii vor fi considerat a fi citit, inteles si acceptat integral prevederile prezentului Regulament și a eventualelor modificări.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata si se desfasoara in incinta Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti, in locatiile: Illy 1, Illy 2, Left Bank 1, Left Bank 2, Brioche Doree 1, Brioche Doree 2, Gloria Jeans 1, Gloria Jeans 2, Lavazza, Take Off, Segafredo, Falafel, La sarmale, Burger King, Trattoria Buongiorno, City Café, Momenti Peroni, TED’S in perioada: 02.06.2018 – 30.09.2018 pana la ora 23.59.59, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, sex, religie, etnie, cu varsta mai mare de 18 ani impliniti la data inscrierii in Campanie conform art. 5 din prezentul Regulament, care tranziteaza Aeroportul Henri Coanda Bucuresti in perioada desfasurarii campaniei si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajatii organizatorului, si ai celorlaltor societati implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a rudelor sau afinilor acestora până la gradul II.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 1. Pentru a se inscrie la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie sa consume produse in valoare de minim 100 de lei pe un singur bon in oricare din restaurantele si cafenelele aeroportului, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei.
 2. In urma consumului de produse in valoare de minim 100 lei, pe baza bonului fiscal primit vor primi un cupon razuibil cu premii instant care pot fi ridicate din locatiile participante.
 3. Pentru a participa la tragerea la sorti participantii vor completa cuponul primit cu datele personale (nume, telefon, email, numar si data bon fiscal), cupon care va fi introdus intr-o urna.
 4. Un participant se poate inscrie in campanie cu oricate bonuri fiscale unice doreste si implicit cupoane completate, cu conditia ca acestea sa fie in perioda campaniei si sa fie de minim 100 lei/bon fiscal.

Campania nu se cumuleaza cu alte promotii si campanii in desfasurare si nu este valabila la achizitia produselor din tutun.

Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a anula respectiva premiere astfel viciata si a cere tragerea la raspundere a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda premii instant prin carduri razuibile:

 • Power bank – 200 buc
 • Travel kit – 200 buc
 • Boxe portabile – 100 buc

Si prin tragere la sorti la finalul campaniei, premiul cel mare:

 • o masina FIAT 500 C cu o valoare comerciala de 15.298 euro la care se adauga TVA.

Tot prin tragere la sorti:

 • unul din cele 3 vouchere puse in joc in valoare de 670 euro/voucher pentru un oras la alegere in Italia pentru un City Break in perioada 15 octombrie – 30 noiembrie 2018.

Premiile instant vor putea fi revendicate pe loc de clienti din locatia in care au participat la campanie.

Premiul cel mare va fi ridicat personal de catre castigator din cadrul Aeroportului International Henri Coanda

SECTIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Tragerea la sorti pentru desemnarea premiilor campaniei va avea loc in maximum 15 zile calendaristice de la incheierea campaniei, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si a unui Avocat. La tragerea la sorti participa toate cupoanele completate din perioada concursului si se va extrage un numar total de 5 cupoane, un castigator si patru rezerve. Rezervele, în număr total de 4, se vor extrage pentru situatia in care premiile nu sunt validate de catre Organizator. Extragerea se va face de catre un reprezentant al Organizatorului prin scoaterea succesiva din urna a 5 cupoane. Primul cupon extras din urna va reprezenta cuponul castigator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice participare la campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.

O persoana poate castiga in cadrul concursului maxim 1 (un) singur premiu, indiferent de cate inscrieri a avut.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Numele castigatorului extras va fi publicat in toate locatiile Dnata, la sfarsitului campaniei promotionale, dupa validarea sa.

Potentialul castigator al premiului cel mare va fi contactat telefonic sau prin e-mail, de catre un reprezentant al Organizatorului.

Pentru validare, potentialul castigator va trebui sa trimita in format electronic o copie a CI/Pasaport si bonul fiscal care sa confirme datele completate pe talonul razuibil). Daca castigatorul nu trimite/prezinta CI/Pasaport si bonul fiscal in termen de 7 zile calendaristice de la contactare, la cea de-a treia astfel de instiintare efectuata in acest timp, premiul nu mai poate fi revendicat de catre acesta. In acest caz, premiul se acorda rezervei desemnate prin tragere la sorti conform celor de mai sus. Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii pentru validarea premiului. Acceptarea premiului nu este obligatorie.

Pentru ca un cupon sa fie valid, acesta va trebui sa fie completat in intregime cu urmatoarele detalii:

nume intreg, telefon, email, adresa, act de indentitate/ pasaport, locatia din care a fost ridicat cuponul razuibil, numar si serie bon fiscal.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru cupoanele completate gresit, incomplet sau ilizibil, avand dreptul sa invalideze aceste cupoane.

Neindeplinirea conditiilor de participare la Campanie, atrage dupa sine descalificarea castigatorului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului.

In cazul in care Organizatorul are suspiciuni de fraudare isi rezerva dreptul de a descalifica castigatorul, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului.

La inmanarea premiului se va semna un proces-verbal de predare primire/confirmare de primire. Prin semnarea de catre castigator a procesului-verbal de predare primire/confirmarii de primire, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. Organizatorul nu are nicio obligatie de plata sau de orice alta natura din momentul predarii premiului catre castigator.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi chemat ca parte in niciun litigiu cu privire la premii, inclusiv litigii referitoare la dreptul de proprietate al castigatorilor asupra premiilor. Orice dispute referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei. Organizatorul este indreptatit/a sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor se face in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Categorii de date cu caracter personal (in continuare „Datele Personale”) si tipuri de prelucrari

Datele dvs cu caracter personal care sunt colectate si prelucrate in scopul Campaniei sunt urmatoarele:

 • Nume
 • Prenume
 • Telefon
 • Adresa e-mail
 • Localitate/Tara

In scopul derularii Campaniei, se efectueaza urmatoarele prelucrari ale Datelor Personale:

 1. Colectare prin intermediul taloanelor de participare la Campanie;
 2. Consultarea/utilizarea in vederea acordarii premiilor instant castigate ca urmare a raziuirii taloanelor;
 3. Stocarea taloanelor in urne special concepute pentru scopul Campaniei;
 4. Extragerea taloanelor castigatoare din urne;
 5. Contactarea castigatorilor;
 6. Inregistrare, organizare, strcuturare, stocare (in baze de date proprii), transfer;
 7. Utilizare in scopul transmiterii de informari cu privire la produse, promotii si campanii;

Perioada de stocare

Datele Personale vor fi prelucrate pe perioada desfasurarii Campaniei iar ulterior acesteia pe baza de consimtamant, dar nu mai mult de 5 ani.

Temeiul Juridic al prelucrarilor

Temeiurile juridice pentru colectarea si prelucrarea Datelor Personale sunt reprezentate de:

 • Necesitatea desfasurarii Campaniei la care Participantii adera contractual (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR) pentru prelucrarile de la punctele 1-5;
 • Interesul legitim, in scopul organziarii si desfasurarii campaniei (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) pentru prelucrarile de la punctul 6;
 • Consimtamantul, pentru informarile de marketing/publicitate (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR) pentru prelucrarile de la punctul 7;

Interesul legitim

In ceea ce priveste stabilirea interesului legitim ca temei juridic al prelucrarii Datelor Personale, am desfasurat o analiza si evaluare pentru a ne asigura ca interesele noastre legitime nu prevaleaza fata de interesele, drepturile si libertatile fundamentale ale Participantilor.

Consecintele refuzului de furnizare a Datelor Personale corecte si complete

Refuzul de a furniza Datele Personale are ca si consecinta imposibilitatea persoanei vizate de a participa la Campanie. Orice talon de participare care nu este completat cu toate Datele Personale solicitate sau care este completat cu Date Personale incorecte/incomplete se considera nul.

Drepturile Participantilor la Campanie din perspectiva GDPR

Participantii la Campanie au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de interventie asupra datelor
 • Dreptul de opozitie si restrictionare a prelucrarii
 • Dreptul de stergere a datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate
 • Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere
 • Dreptul de retragere, in orice moment, a consimtamantului acordat pentru utilizarea Datelor Personale in scopul transmiterii de informari cu privire la produse, promotii si campanii. Acest drept poate fi exercitat in primul rand, prin selectarea optiunii „dezabonare” din cuprinsul comunicarilor de marketing/publicitate. Odata ce am primit notificarea ca v-ati retras consimtamantul, nu vom mai procesa datele dumneavoastra personale in scopul sau scopurile pentru care ati consimtit initial, cu exceptia cazului in care avem un alt temei legitim in acest sens prevazut de GDPR. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Va rugam sa transmiteti toate solicitarile dvs cu privire la drepturile enumerate mai sus, in scris, la adresa [email protected]. Va rugam sa retineti ca exercitarea dreptului de stergere a datelor precum si a dreptului de opozitie si restrictionare a prelucrarii va avea ca si consecinta imposibilitatea persoanei vizate de a participa la Campanie.

Transmiterea de Date Personale catre alte țari

Datele Personale sunt transferate in afara Romaniei.

Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea Premiilor Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare. Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea Premiilor cad in sarcina exclusiva a castigatorului. Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare, datorate in baza legislatiei aplicabile sau ocazionate de orice circumstante, suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie sau in legatura cu premiul castigat.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa DNATA CATERING SRL, cu sediul in Calea Bucurestilor nr. 224R, C.P. 70000, Oras Otopeni, Jud. Ilfov. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda derularea campaniei pana la rezolvarea reclamatiilor ce vizeaza incidente ce pot afecta imaginea sau costurile Campaniei.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant pe site-ul www.happyairport.ro. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator.

Evenimente oferite de:

Exclusiv

CASTIGA 10.000 EURO

E simplu! Vezi cum poti participa si intra in cursa pentru marele premiu de 10.000 de euro. Nu e greu!

URMARITI-NE SI PE:

Urmareste-na zilnic si pe Facebook si Instagram, deocamdata 🙂

Imagini din locatii

O galerie de imagini cu campania “TOATE DRUMURILE DUC IN ITALIA” – Campania de vara 2018, in diferite locatii.

CAFENELELE SI RESTAURANTELE NOASTRE

Restauranele si cafenelele din

Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti

Vezi toate restaurantele si cafenelele Aeroportului

USOR SI ACCESIBIL

Harta locatiilor in Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti

Vezi amplasamentul exact a locatiilor in Aeroport.

 

Share This